Acompanya'ns al Ple Municipal

El pròxim ple ordinari tindrà lloc a l'Ajuntament el proper 28 de gener a les 19:30. Us convidem a que assistiu ja que el ple pot ser útil per apropar-se a la política local i conéixer les decissions municipals que es prenen des de l'Ajuntament.
Us adjuntem l'ordre del dia amb els diferents punts que es sometran a votació.

Ordre del Dia

1.    Aprovació actes ple sessions anteriors:
-    Acta sessió ordinària del ple de 26 de novembre de 2015.
-    Acta sessió ordinària del ple de 17 de desembre de 2015.
2.    Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l' Alcaldia.
3.    Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació

4.    Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobrament presentats per l’Organisme de Gestió Tributària.
5.    Aprovació, si s’escau, de la segona pròrroga i revisió de preus del contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Masquefa.
6.    Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel Partit Popular sobre el deute de la Generalitat als ajuntaments.

Àrea del Territori i Sostenibilitat

7.    Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del PGOU.
8.    Aprovació, si s’escau, de la moció en suport a la plataforma en defensa de l’Ebre (PDE) i la lluita contra el Plan Hidrològico de la Cuenca del Ebro.

Altres

9.    Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local.
10.    Assumptes tràmit.
11.    Mocions, precs i preguntes.