Denúncia irregularitats a les obres del polígon

A principis del mes d'octubre, diversos veïns del barri del Maset de Masquefa van observar unes estaques de fusta en un camp de conreu a tocar d'aquest barri. En aquell moment vam començar a buscar informació i ràpidament vam veure que es tractava de l'inici d'unes obres corresponent a un polígon industrial. Va ser en aquell moment quan la regidora de la CUP, Sílvia Rotger, va començar a demanar informació a l'ajuntament, projectes i llicències d'aquestes obres, cosa que no va ser fàcil, degut a la manca de voluntat del govern municipal.
En el transcurs d'aquesta recerca, durant el mes de desembre, les màquines van començar les obres d'esplanació d'aquest polígon. Als plens municipals, la regidora va preguntar en repetides ocasions sobre aquest fet i el regidor d’Urbanisme, en totes elles, va afirmar que tot era legal i s'estava fent d'una manera correcta. Durant el mes de Gener, finalment es va aconseguir veure el projecte del pla parcial i en aquella mateixa visita, tant una administrativa de l'àrea de serveis territorials de l'ajuntament com el regidor d'urbanisme, desprès de mostrar la nostra preocupació sobre les obres que ja havien començat i de no veure cap llicència i ni el pla parcial ni projecte d'urbanització no estaven aprovats,ens van dir que les màquines només estaven eliminant la capa vegetal i per això no podien modificar el terreny més de 30 cm. 
Dies més tard vam poder comprovar que la modificació del terreny superava de llarg aquesta mida i hi havien zones on la modificació de cotes arribava als 6 metres. Així ho va fer saber la nostra regidora en un ple municipal on l'alcalde i el regidor d’urbanisme van manifestar que es procedia al seguiment setmanal de l’obra i que tot complia amb la legalitat. El 10 de febrer mitjançant una instància vam exigir a a l’ajuntament que ens fes arribar l’autorització per modificar les cotes o, si no, paralitzés immediatament l’obra, al considerar que era il·legal per no disposar de la llicència pertinent.
Vam rebre una trucada del promotor d'aquesta obra, un ex-alcalde de CIU, partit que actualment governa a l'ajuntament, per explicar-nos tot el projecte, cosa que vam aprofitar per recollir més informació, i que ens va servir per verificar l'absència de llicències i l'estat del Pla Parcial i Projecte d’Urbanització.
El 10 de març la CUP amb l'assessorament d’un tècnic extern, a través del registre d'entrada de l'Ajuntament, sol·licitem l’aturada immediata de les obres, segons l’article 199 “Procediments de protecció urbanística”, de la llei 3/2012 de la modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, que exigeix la restauració de la realitat física afectada, la imposició de sancions i la determinació dels danys i perjudicis causats.
Una setmana després, el 21 de Març, tot just començar Setmana Santa, l’obra es va paralitzar. A més, el secretari de l’Ajuntament ens informa que s’ha procedit a obrir un expedient a la promotora, La Masia de Masquefa SL. El dia 2 de Maig, presentem una denúncia al departament de Territori de la Generalitat, on exposem tots els fets i on sol·licitem s'aturin definitivament aquestes obres i s’estudiï amb detall els condicionants i la documentació del Pla parcial. S'amonesti a l'ajuntament de Masquefa per permetre aquesta obra i es sancioni al promotor de l'obra.

El polígon industrial de Can Bonastre, a Masquefa, a tocar del barri del Maset, continuava sense desenvolupar-se deu anys després d'haver-se aprovat la modificació puntual. A finals de l’any passat es va anunciar l’arribada de l’empresa logística Carreras, i el que havia de ser un polígon amb naus de 500 i 1.000 metres que afavorís la implantació d'empreses petites i mitjanes, es va convertir en un polígon d'una sola nau per a una sola empresa. Quasi immediatament van començar les obres de remodelació i adaptació del terreny. La promotora de l’obra és l'empresa La Masia de Masquefa SL, de la qual és administrador Manel Ferrer, que va ser alcalde de la vila del 1996 al 1999, quan va compartir govern amb l’actual alcalde, Xavier Boquete, que durant el mateix període va ser regidor d'Urbanisme. 
Al ple de Novembre de 2015 es va aprovar provisionalment el Pla Parcial.
Al 30 de Maig que es va votar l'aprovació provisional dels text refós del Pla parcial, en ple extraordinari.
La junta de govern local en sessió del dia 9 de maig de 2016, va aprovar inicialment el Projecte d'urbanització. El dia 13 de Maig va ser publicat al BOPB, on indicava que l'aprovació definitiva del projecte quedava condicionada a l'aprovació del Pla Parcial i al compliment de les condicions establertes en l'informe tècnic que consta en la par expositiva de l'acord d'aprovació. 1 mes per recorrer. A nosaltres l'acta ens ha arribat fa 3 dies. El dia 6 de juliol, ens han dit a l'ajuntament, que el dilluns surt publicat l'aprovació definitiva.
El dia 3 de Juny, la comissió territorial d'urbanisme de la Catalunya central va aprovar definitivament el Pla Parcial urbanístic i el dia 14 de juny va ser publicat al BOPB, per tant, estarà aprovat el dia 14 de setembre, quan es compliran 2 mesos de la seva publicació al BOPB.

Per tot això, fa unes setmanes es va fer arribar a la Ciutat de la Justícia, una denúncia amb la signatura de diversos veïns exposant i aportant la documentació pertinent dels fets per tal que s'iniciin investigacions i s'esclareixi la legalitat d'aquesta obra. 

 

El ple de l’Ajuntament de Masquefa va acordar a l'any 2002 l'aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU de Masquefa la requalificació dels terrenys del sector de Can Bonastre de zona agrícola a zona industrial.

És molt important tenir en compte que es tracta d’una iniciativa privada feta pel propietari dels terrenys, més tenint en compte que aquest mateix promotor és el responsable de la urbanització amb dèficits urbanístics del barri del Maset, colindant amb la zona de Can Bonastre.

La Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació de Masquefa a la zona de Can Bonastre va ser formulada i promoguda pel propietari dels terrenys, Can Bonastre S.A., com es pot comprobar en la portada de la memòria, disponible a la pàgina web del Registre de planejament urbanístic de Catalunya.