L’AJUNTAMENT DE MASQUEFA FA ELS ULLS GROSSOS DAVANT UNA OBRA IL·LEGAL

L'empresa d'un exalcalde de CiU ha començat els moviments de terra d'un polígon sense tenir aprovat el Pla Parcial Urbanístic

Aquí podeu observar la modificació de cotes

El polígon industrial de Can Bonastre, a Masquefa, a tocar del barri del Maset, continuava sense desenvolupar-se deu anys després d'haver-se aprovat la modificació puntual. A finals de l’any passat es va anunciar l’arribada de l’empresa logística Carreras, i el que havia de ser un polígon amb naus de 500 i 1.000 metres que afavorís la implantació d'empreses petites i mitjanes, es va convertir en un polígon d'una sola nau per a una sola empresa. Quasi immediatament van començar les obres de remodelació i adaptació del terreny. La promotora de l’obra és l'empresa La Masia de Masquefa SL, de la qual és administrador Manel Ferrer, que va ser alcalde de la vila del 1996 al 1999, quan va  compartir govern amb l’actual alcalde, Xavier Boquete, que durant el mateix període va ser regidor d'Urbanisme .

La implantació de l’empresa Carreras ha posat de manifest la manca de control urbanístic de l’Ajuntament de Masquefa.

La CUP local, tan bon punt vam observar que havien començat les obres, vam demanar els pertinents permisos d’obra perquè no teníem constància que s'hagués aprovat el Pla Parcial Urbanístic. El Departament d’Urbanisme de l'Ajuntament ens va informar que la firma promotora, propietat de l’exalcalde masquefí, comptava amb un llicència per treure la capa vegetal, el qual li permetia l’excavació amb un gruix màxim de 30 cm per sobre i per sota del nivell topogràfic.

El Pla Parcial  té la funció de determinar, entre altres coses,  l'estructura de la xarxa viària del sector, que inclou les alineacions i les rasants del terreny, ha d'assegurar que els pendents resultants compleixen la normativa de seguretat viària i garanteixin l'evacuació de l'aigua en cas de pluja torrencial.

Els veïns del barri del Maset, algunes cases dels quals estan situades tan sols a 25 metres línia recta del polígon industrial, preocupats per l'envergadura dels moviments de terra, ens van alertar, i la CUP ha preguntat repetidament al regidor d’Urbanisme, Enrique Gómez, per la legalitat dels moviments fets, i ell sempre ha manifestat que es procedeix al seguiment setmanal de l’obra i que tot compleix amb la legalitat.

Una vegada la CUP vam comprovar que s'havien fet modificacions de les cotes del terreny molt per sobre del límit legal, amb moviments de que passen els 6 metres, el 10 de febrer passat vam exigir a l’ajuntament que ens fes arribar l’autorització per modificar les cotes o, si no, paralitzés immediatament l’obra, al considerar que era il·legal per no disposar de la llicència pertinent.

Dies més tard, la llicència presentada per l’ajuntament constata que els moviments de terra són il·legals i per tant, el 10 de març la CUP, a través del registre d'entrada de l'Ajuntament, sol·licitem l’aturada immediata de les obres, segons l’article 199 “Procediments de protecció urbanística”, de la llei 3/2012 de la modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, que exigeix la restauració de la realitat física afectada, la imposició de sancions i la determinació dels danys i perjudicis causats.

Una setmana després, el 21 de Març, tot just començar Setmana Santa, l’obra es va paralitzar.  I ja no s'ha reprès. A més, el secretari de l’Ajuntament ens ha informat que s’ha procedit a obrir un expedient a  La Masia de Masquefa SL. 

La CUP denunciem, un cop més, les males pràctiques que acumula el govern de Xavier Boquete, amb un gestió urbanística amiguista, la manca de rigorositat i falses informacions donades per part del seu regidor d'urbanisme als plens municipals sobre «el tema en qüestió», afirmant amb rotunditat la legalitat de les obres de l’empresa de l’ex-alcalde masquefí, que ara s'han vist obligats a aturar per il·legals. 

La implantació de l’empresa Carreras ha posat de manifest la manca de control urbanístic de l’Ajuntament de Masquefa, en aquest cas, davant d'un antic alcalde de CiU.