Modificació de la periodicitat de les sessions del ple

Després que la CUP presentés 25 propostes al govern a canvi d'una abstenció als pressupostos que permetés la seva aprovació, al passat ple es va aprovar la modificació de la periodicitat de les sessions dels plens ordinaris que era una de les exigències que vam fer. 

Una de les 25 propostes que va fer la CUP Masquefa per tal de servir d'ajuda en l'aprovació dels pressupostos per aquest 2018 ja ha estat implementada al municipi. Tornar als plens mensuals era una exigència per tal de sumar transparència i debat polític al consistori, que s'havia vist retallada quan el govern de Boquete va decidir convocar una sessió plenària cada 2 mesos. 

L'òrgan que representa el ple té unes atribucions i competències i és legalment responsable, pràcticament en exclusiva, d'aprovar els diversos tipus d'acords de contingut normatiu que poden prendre els ajuntaments, és a dir, les "lleis" locals: ordenances, reglaments i plans urbanístics, entre d'altres. També són un espai de fiscalització al govern de torn per part de l'oposició. És l'espai on els grups municipals es posicionen i es prenen decisions que afecten al municipi de manera pública, ja que la ciutadania hi pot tenir accés i torn de paraula si així ho vol. 

El ple, a més, és un espai que assegura el dret de participació de tots els membres de l'ajuntament en el desenvolupament de les sessions i en l'adopció dels acords del ple. Quan parlem de control i fiscalització de l'oposició al govern, entenem que és un tràmit important per al debat polític i una de les millors oportunitats de transparència ja que es poden demanar comptes al govern, presentar iniciatives...

Entenem que amb l'implementació d'aquesta proposta hi guanya el municipi i totes les forces polítiques del consistori. 

Seguim treballant per fer possibles la resta de propostes que es van negociar amb el govern, entenent que la implantació de cadascuna d'elles, afecta directament a Masquefa i la seva gent. 

La proposta va ser aprovada a la sessió plenària amb els vots a favor de PdeCat, PSC, ERC i CUP i una abstenció del PP. 

 

El ple és un dels òrgans més importants d'un Ajuntament. Les competències del ple són les que presenten més transcendència per al municipi i tenen molt a veure amb el caràcter repressentatiu que tenen els plens municipals.