Ple al carrer de febrer de 2016

Informació del desenvolupament del Ple Municipal de Masquefa, de 18 de febrer de 2016

 1. Aprovació actes ple sessions anteriors.
  APROVAT. Vots a favor: DC, ERC, PSC, PP, CUP.
   
 2.  Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l' Alcaldia.
   
 3. Despatx Alcaldia.
   
 4. Assabentat al ple de l’informe tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques – Coordinació Financera amb les entitats locals, d’avaluació trimestral del compliment d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera pel quart trimestre de l’exercici 2015.
   
 5. Modificació, si s’escau, de la periodicitat de les sessions del ple ordinari.
  Després de molts anys de plens mensuals, ara l’equip de govern proposa eliminar aquesta pràctica democràtica per no haver de passar comptes amb l’oposició.
  Entenem que és una mesura antidemocràtica per silenciar el debat, impossibilitar el control públic al govern i evitar donar explicacions per seguir prenent decisions als despatxos i a porta tancada, no sigui que algú els hi faci alguna observació.
  Aquesta decisió de l’equip de govern no només afecta a l’oposició, sinó que els veïns també perden la oportunitat de fer seguiment i preguntes al govern.
  Un cop més veiem com l’equip de govern es serveix del vot del PP per seguir aprovant mesures antidemocràtiques i poc ètiques.
  APROVAT. Vots a favor de DC i PP. Contra: ERC, PSC, CUP.
   
 6. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport al manteniment de la qualitat del servei públic de l’oficina de correus de Masquefa.
  APROVAT. Vots a favor: DC, ERC, PSC, CUP, PP.
 7. Pròrroga i aprovació, si s’escau, de l’addenda 2016 al conveni de col•laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Masquefa pel manteniment del CRARC.
  No podem votar a favor d’aquesta pròrroga quan, un cop més, quan se’ns dóna la informació no se’ns facilita el conveni a prorrogar. Per tant, no podem valorar amb coneixement la proposta. Facilitar tota la informació és voluntat política i transparència i un cop més, aquesta és inexistent.
  APROVAT. Vots a favor: DC, ERC, PSC, PP. Abstenció: CUP.
   
 8. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local.
   
 9. Assumptes tràmit.
   
 10. Mocions, precs i preguntes.

  *Més que una pregunta, volem constatar que els canvis que vam demanar a la revista municipal Masquefa Batega no han estat satisfets més enllà d’una foto i les dades personals dels candidats. Tornem a recordar que la revista és del poble i no un pamflet electoral per fer campanya de l’equip del Sr. Boquete durant 4 anys a costa de la butxaca de tots els veïns. Demanem un cop més, treballar tots plegats per donar un gir a la revista i que realment sigui del i pel poble. Si el govern vol una revista pròpia on fer campanya partidista que se la pagui amb els seus diners com fem nosaltres amb “El Ple al Carrer” i no amb els impostos que paguem tots.

  *Recordem que el govern va agafar el compromís de retransmetre els plens i penjar-los a YouTube a través de Ràdio Masquefa. El primer pas ja el van fer, però són de tan mala qualitat que no es poden mirar. Quina solució tenen prevista?
  Resposta Govern: A partir del proper ple es solucionarà.

  *Tornem a preguntar un cop més si el regidor d’urbanisme ha comprovat si les obres del polígon de Can Bonastre (El Maset) compleix amb la normativa i els moviments de terres que s’estan fent són els que dicta la llicència que van demanar.
  Resposta Govern: S’ha anat a l’obra i es compleix amb la normativa que marca la llei.

  Acte seguit, el regidor d’urbanisme, Enrique Gómez, perd els papers i ataca de manera directa i personal a la regidora i al número 2 de la candidatura deixant anar que la regidora té un bar del qual no ha presentat la documentació pertinent a l’ajuntament i que el número 2 va obrir un negoci sense els permisos pertinents.

  La regidora demana que si té algun requeriment personal, ens citin a l’ajuntament com a persones físiques que és com s’ha de fer i no fer requeriments personals en un espai on no hi participem a títol personal, sinó en representació de tota aquelles persones que ens han donat i ens donen suport.

  L’assemblea local de la CUP de Masquefa desmentim la informació donada pel regidor d’urbanisme i esperem que aquestes actituds despectives i poc respectuoses no es repeteixin.