Notícies de Masquefa

Aquest espai està ubicat en una zona prop on hi havia l’Era de Cal Met. Una vinya a on els últims anys s’hi conreaven presseguers, la tipografia seguia les corbes de nivell del serral.

Amb centenars de camions de restes industrials, de runes i altres deixalles es va reomplir al nivell del carrer al polígon i fins a tocar les cases del carrer oliveres.

Donant una volta de tant en tant podem veure l’evolució d’aquest espai i a vista de qualsevol que comprengui la natura podem treure’n unes conclusions sobre el concepte que en té qui el gestiona i va fer el disseny.

Davant les, meditades i desencertades, declaracions del nostre alcalde i President del Consell Comarcal de l’Anoia, demanant col·laborar amb les institucions, mitjançant el Fons Català de Cooperació, deixant entreveure que no s'ha de fer amb col·lectius populars d’ajuda a les persones refugiades volem manifestar tot el nostre recolzament a les persones que han fet possible la Furgoneta Solidà

Foto: www.amasquefa.com

Agraïm i valorem la invitació de l'ajuntament per assistir a Fira Futur, però NO HI ASSISTIREM. Els nostres principis són uns altres.

L'assemblea local de la CUP no formarà part d'un acte on hi participa el Ministerio de Defensa en el qual es vol traslladar una imatge amable de la carrera militar i presentar-la com una sortida "humanitària i pacífica" per als joves.

Alguns diuen que els termes com patriarcat o masclisme són conceptes obsolets, d’una altra època, sense vigència, justificant-se sota una suposada igualtat que ha arribat de la mà de la modernitat. La realitat és una altra. Aquestes expressions mai han mort. 

 1. Aprovació actes ple sessions anteriors.
  APROVAT. Vots a favor: DC, ERC, PSC, PP, CUP.
   
 2.  Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l' Alcaldia.
   
 3. Despatx Alcaldia.
   
 4. Assabentat al ple de l’informe tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques – Coordinació Financera amb les entitats locals, d’avaluació trimestral del compliment d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera pel quart trimestre de l’exercici 2015.
   

Ordre del Dia

1.    Aprovació actes ple sessions anteriors:
-    Acta sessió ordinària del ple de 26 de novembre de 2015.
-    Acta sessió ordinària del ple de 17 de desembre de 2015.
2.    Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l' Alcaldia.
3.    Despatx Alcaldia.

Àrea d’Economia, Hisenda, Administració i Governació

507 NO, 39 SI, 5 BLANC. PARTICIPACIÓ 69,40%. 

Les veïnes del Maset han dit NO a un projecte que ens abocava a la misèria. Un projecte impropi d'un govern que diu pensar en les persones.

Les veïnes del Maset volem un barri digne, amb serveis, amb carrers, amb clavagueram, amb un servei d'aigua sense talls... però amb aquest NO les veïnes deixen clar que el projecte del Govern només el compren els seus. 

El sentit de país demana ara un moviment als dirigents de Convergència

En primer lloc, la CUP-CC no vol entrar a respondre en els termes insultants amb què el president en funcions de la Generalitat de Catalunya s'ha referit a la CUP-CC, a la seva decisió i als seus mecanismes assemblearis. No volem entrar en el vocabulari agressiu, el discurs fratricida ni en les faltes de respecte que ha fet a tot un espai polític que és el de l'esquerra independentista.

Creiem fermament que aquesta és la millor manera d'accelerar la llibertat del nostre poble i no caure de quatre grapes en un neoautonomisme de la mà d’Artur Mas. Alhora volem reivindicar la utilitat de la CUP com a eina de construcció de la nació socialista i feminista sencera, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó.

Per tant la CUP Masquefa seguirem treballant en la mateixa línia com fins ara en el municipalisme de base i en l'alliberament del nostre país.

Pàgines